Exposeren

Waar kunt u exposeren?

We gebruiken op dit moment vier expositieruimtes:

  1. De foyer in Het Klavier te Kaatsheuvel
  2. De grote zaal in De Wetering in Loon op Zand
  3. Het witte Kasteel in Loon op Zand
  4. De Gildenbond te Kaatsheuvel

De ruimte in Het Klavier kan voor meerdere weken aaneen worden gebruikt terwijl de zaal in De Wetering, het Witte Kasteel en de Gildenbond, alleen in een weekend kan worden ingezet.

De Stichting beschikt over 30 witte panelen die 1,02 m breed zijn en 2 m hoog. Ook bezit de Stichting 2 panelen die 2 m breed zijn en 1 m hoog. Ook zijn we in het bezit van een aantal consoles en 5 grote schildersezels.

De Stichting is in bezit van een professioneel ophangsysteem. De kunstenaar dient er alleen voor te zorgen dat zijn schilderijen zijn voorzien van een deugdelijk ophangsysteem.

Wie kan er exposeren?

We willen amateurs en professionals de kans geven om te exposeren. Het bestuur van Kunst Loon op Zand nodigt zelf mensen uit om te komen exposeren. Ook kunnen kunstenaars een verzoek richten aan de secretaris van de stichting (kunstloonopzand@gmail.com). Na het beoordelen van het werk, wordt besloten of de expositie door kan gaan.

Wat zijn de kosten voor de exposant?

De Stichting rekent € 175,- voor het organiseren van een expositie in het Klavier. De werken kunnen in het Klavier meerdere weken blijven hangen. In de Wetering kunnen we alleen weekendexposities organiseren. De kosten hiervan bedragen € 150,- zonder verlichting op de panelen.
Inbegrepen zijn het maken van prijslijsten en een persbericht. De Stichting verspreidt zelf ongeveer 25 – deels digitale – uitnodigingen en verstuurt het persbericht naar regionale media. U krijgt standaard 100 uitnodigingen voor extra uitnodigingen. (prijzen onder voorbehoud)

NB Als het geëxposeerde werk niet te koop is vragen wij een bijdrage van € 300,- voor de expositie. Eventuele kosten voor een spreker, muzikanten, en hetgeen u de bezoekers te drinken of te eten aanbiedt is voor rekening van de exposant.

Provisie

Van elk verkocht werk krijgt de Stichting 20% provisie. We gaan uit van de bedragen op de prijslijst. Geeft u de koper een korting dan is dat voor eigen rekening. Voor overeengekomen opties geldt dat bij verkoop binnen 4 weken na het einde van de expositie, er ook 20% provisie betaald moet worden aan de Stichting.

Afrekening

Na afloop van de tentoonstelling ontvangt u een rekening welke u per pin dient te voldoen en waarop alle kosten gespecificeerd vermeld staan. 

Wat doet de exposant

Voor het maken van de uitnodigingen en affiches en de informatie op de website moet u tijdig het volgende aanleveren:

  • Foto’s – digitaal, van goede kwaliteit – voor uitnodiging en website.
  • Tekst, digitaal, voor de uitnodigingen en een persbericht.
  • De namen van de eventuele spreker(s) en/of muzikant(en) bij de opening.
  • Eventueel een titel voor de tentoonstelling.

De werken moeten zodanig van een deugdelijk ophangsysteem zijn voorzien dat ze makkelijk te plaatsen zijn. Op de dag van het inrichten zorgt u ook voor een definitieve opgave van titels en prijzen van het tentoongestelde werk, zodat de Stichting de prijslijst kan samenstellen en vermenigvuldigen.

Hoe gaat de verkoop?

In de tentoonstellingsruimte zijn koopcontracten aanwezig. In de regel is de verkoop op de dagen, als de exposant zelf aanwezig is. Op andere momenten kan een koper contact opnemen met iemand van het bestuur deze regelt verdere zaken – ophalen, pin-betaling etc. – rechtstreeks met de koper.

Het meegeven van verkocht werk gedurende de expositie is niet toegestaan.